Επικίνδυνες κατασκευές Επ10 | Οι μεγαλύτερες εξελίξεις στη μηχανική

Διαθέσιμο έως 13/07/2021

Μια επανάσταση της μηχανικής καθιστά παρωχημένη τη σημερινή τεχνολογία όπως φαίνεται σ’ εμάς η άμαξα με τα άλογα.

Σε αυτό το επεισόδιο: η ταχύτερη μοτοσικλέτα στον κόσμο, η αστραπή Lightning LS-218.

Ένα «τρένο» πιο γρήγορο από την ταχύτητα του ήχου, το Hyperloop.

Το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο τήξης ITER.