Επικίνδυνες κατασκευές Επ05 | Επικίνδυνες κατεδαφίσεις

Διαθέσιμο έως 13/07/2021

Το γκρέμισμα γιγάντων από τσιμέντο και ατσάλι είναι επικίνδυνο και θανάσιμο.

Σε μια κατεδάφιση ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή.
Στο σημερινό επεισόδιο: ένα καζίνο καταρρέει από τα μέσα, χημικά όπλα αποδιαρθρώνονται και βλέπουμε την απόζευξη ενός σιλό.