Επικίνδυνες κατασκευές Επ03 | Πολεμώντας το μπλακ άουτ

Διαθέσιμο έως 13/07/2021

Τα περασμένα πενήντα χρόνια, η ενέργεια που χρησιμοποιείται στον κόσμο διπλασιάστηκε.

Στα επόμενα πενήντα χρόνια, θα διπλασιαστεί ξανά.
Θα μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση ή θα βυθιστούμε στο σκοτάδι;

Παντού στον κόσμο, οι μηχανικοί φτάνουν σε ακραία σημεία για να κρατήσουν το φως μας αναμμένο: δαμάζοντας την ενέργεια του ποταμού με το μεγαλύτερο μήκος στη Γη, πέφτοντας μέσα στην καυτή λάβα ενός ενεργού ηφαιστείου και οικοδομώντας μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις στον κόσμο.