Συνέντευξη των κομμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ