Διακαναλική συνέντευξη Τύπου του κόμματος ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΜΗ