Συνέντευξη της προέδρου της Νέας Ελληνικής ορμής κας Κατερίνας Παπακώστα.