02Ιον2019 – Οι Εκλογές στην ΕΡΤ (10:00-12:00)

Η ΕΡΤ στον παλμό των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο, τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Παρουσίαση: Τάκης Σαράντης