1821-2021: Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ