Η Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη

Παραγωγή: Αργύρης Δούμπλατζης
Περιγραφή: Νίκος Λαδιανός