Η θέση του κόμματος Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο) και των Ενώσεων του για το δημοψήφισμα.