Η θέση της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (Ο.Κ.Δ.Ε.) για το δημοψήφισμα.