Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Προπαίδεια (3)

Με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Κοσμοπούλου.