Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Ανάγκες και Δικαιώματα

Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Κότσαρη.