Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Σύνθετες Λέξεις

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.