ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Προβλήματα με εξισώσεις

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.