ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μαγνητισμός και Ηλεκτρομαγνητισμός

Με την εκπαιδευτικό Ουρανία Γκικοπούλου.