ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Rock you!

Με την εκπαιδευτικό Αγάπη Δενδάκη.