ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Let’s tell a story: Simple Past, Past Continuous

Με τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Πριμάλη.