Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.