Α’ Τάξη | Μαθηματικά – Μονάδες-Δεκάδες

Με την εκπαιδευτικό Πένυ Σακέτου.