Γ’-Δ’ Τάξη | Μαθηματικά – Τα Τρίγωνα

Με την εκπαιδευτικό Μίνα Τόδωρη.