Δ’-Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Επαναληπτικό μάθημα

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Ανδρίκο.