“Στηρίζουμε παίζοντας” από την “Αρωγή’ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

“Στηρίζουμε παίζοντας” είναι το σύνθημα της εκδήλωσης που περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τα μικρά παιδιά και έχει φιλανθρωπικό σκοπό.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την εθελοντική οργάνωση “Αρωγή” υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΛΤΕΚΗ