Στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σπουδάζουν 480 φοιτητές.Οι ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές και στελεχιακό δυναμικό δεν εμποδίζουν την παραγωγή σημαντικού ερευνητικού έργου που βρίσκει πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις του νησιού και εξασφαλίζει διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Ρεπορτάζ: Νίκη Χατζηδημητρίου