Στο φως νέα ευρήματα του κάστρου της Μυτιλήνης

Νέα ευρήματα ήρθαν στο φως από τρία έργα  αποκατάστασης και ανάδειξης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κάστρο της Μυτιλήνης, και δίνουν νέα στοιχεία για την μακραίωνη ιστορία του μνημείου.