Νέα διοίκηση στο Κ.Θ.Β.Ε.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κυρίως στον οικονομικό τομέα, κυριάρχησε στη συνέντευξη τύπου στο Βασιλικό Θέατρο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η νέα διοίκηση και διεύθυνση του θεάτρου.