“Αυτή τη φορά ψηφίζω” με τη συμμετοχή των φοιτητών του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Α.Π.Θ

Απόσπασμα απο την εκπομπή