24Ιον2018 – Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΕΙ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/06/2018, στις 17:00

Αρχισυνταξία: Γιώργος Τραπεζανίδης, Γιώργος Μίνος, Γιάννης Δέλκος
Παρουσίαση: Γιώργος Τραπεζανίδης – Γιώργος Μαυρόπουλος – Δημήτρης Δραγώγιας