ΚΛΙΜΑΚΑ – Ομάδα Αλληλεγγύης και Ανθρωπισμού

ΚΛΙΜΑΚΑ- Ομάδα Αλληλεγγύης και Ανθρωπισμού. Για τη διάσταση του προβλήματος των Αστέγων και την επανένταξη των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο στον κοινωνικό ιστό  μιλά στον 9,58 Fm Ερτ3 η κ. Άντα Αλαμάνου ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης και συντονίστρια του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων της ΚΛΙΜΑΚΑ 20/02/2016 Με την Φωτεινή Μπαλογιάννη