“Επιχειρηματικότητα των προσφύγων – Ένας δρόμος για την αγορά εργασίας” – Το παράδειγμα του “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΣ”

Απόσπασμα από την εκπομπή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ