Αφαίρεση όγκου από τον πνεύμονα χωρίς ολική νάρκωση στο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης

ΘΕΑΓΕΝΕΙ0- απευθείας- Φρόσω Βαρβάρα

Νίκος Μπαρμπετάκης, δ/ντης Θωρακοχειρουργικής Θεαγενείου