Εκδήλωση του Κέντρου Ισότητας: Γυναίκα και Πολιτική

Με επίκεντρο τη γυναίκα το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας δημιούργησε βιωματικό εργαστήριο, με θέμα τη γυναίκα στην πολιτική. Μέσα από την έρευνα επισημάνθηκε,μεταξύ άλλων η αύξηση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών, ενώ προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης τους .