Άξονες Ανάπτυξης | ΦΟΔΣΑ

Η επόμενη μέρα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων είναι ήδη εδώ!
Οι Άξονες ανάπτυξης ξεναγούνται στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και εστιάζουν στις σύγχρονες μεθόδους και στα πρωτοπόρα προγράμματα, με τελικό στόχο το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των απορριμμάτων.
Έχοντας ως κεντρικό γνώμονα την κυκλική οικονομία, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας εργάζεται οργανωμένα, υιοθετώντας καλές πρακτικές και δημιουργώντας νέες, υπερσύγχρονες υποδομές για την καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, ενώ παράλληλα ενημερώνει και ευαισθητοποιεί μέσα από μία σειρά δράσεων, πολίτες κάθε ηλικίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ-σκηνοθεσία
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΑΝΙΣΑ ΣΚΕΝΤΕΡΗ -ρεπορτάζ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΝΙΩΤΗΣ –βοηθός σκηνοθέτη, μοντάζ, γραφικά
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΔΗΜΑΡΕΣΗ -αρχισυνταξία
ΠΑΝΟΣ ΦΑΪΤΑΤΖΟΓΛΟΥ –διευθ. φωτογραφίας