25Ιον2018- Αντιδραστήριο – ΒΟΛΟΣ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (RDF)

Ενημερωνόμαστε για τις κινητοποιήσεις ενάντια στη βιομηχανική χρήση, από εργοστάσιο τσιμέντου της περιοχής, εναλλακτικών καυσίμων που προέρχονται από την ανακύκλωση απορριμμάτων. Ένα από αυτά, το RDF, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η επιτροπή αγώνα πολιτών που έχει δημιουργηθεί, καταγγέλλει ότι από τη θερμική αξιοποίηση τέτοιων υλικών, που περιέχουν πλαστικό, υπάρχει κίνδυνος έκλυσης επικίνδυνων ρύπων. Τι απαντούν εμπλεκόμενοι φορείς για τη διασφάλιση της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και ποιο πλαίσιο διαβούλευσης προτείνουν για το μέλλον, με στόχο τον έλεγχο της διαδικασίας από την τοπική κοινωνία. Τα αντικρουόμενα επιχειρήματα για το αν η διαχειριση των προϊόντων της
ανακύκλωσης, θα οδηγεί σε μικρότερες ποσότητες τελικού απορρίμματος ή θα αποτελεί τη βάση για μια βιομηχανική χρήση που θα ζητά ολοένα και
μεγαλύτερες ποσότητες. Η εκπομπή «Αντιδραστήριο» παρουσιάζει δράσεις που πραγματοποιούν από κοινού άνθρωποι για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως περιβάλλον, εργασία, κοινά αγαθά, δικαιώματα, αλληλεγγύη, κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία και άλλα, διεκδικούν αξιοπρέπεια και μας παρακινούν να βγούμε από την ιδιώτευση και την απάθεια. Πρόκειται για προσπάθειες που οργανώνονται από τους ίδιους τους δρώντες, προωθούν την ισότιμη και οριζόντια συνεργασία για το συλλογικό και κοινωνικό όφελος και αποτελούν βιωματική γνώση που διαμοιράζεται ελεύθερα, μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των ανθρώπων που αυτενεργούν.

Δημοσιογραφική επιμέλεια:Φρόσω Παύλου, Πάνος Κάσαρης, Στέλιος Νικητόπουλος
Σκηνοθετική επιμέλεια:Νίκος Γκούλιος
Διεύθυνση παραγωγής:Γιώργος Τζιρμάκης