11Μαϊ2019- Αντιδραστήριο – ΣΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

Σήμερα, συζητάμε για την ελευθερία των σπόρων και τη διάδοση παραδοσιακών ποικιλιών φαγώσιμων φυτών. Η έναρξη της καλοκαιρινής καλλιεργητικής περιόδου, είναι αφορμή για δράσεις σε πολλές περιοχές, που αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της διατροφής στην υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την πρόσβαση στα κοινά αγαθά και την ελευθερία. Εδώ και αρκετά χρόνια, συλλογικότητες και κινήματα έχουν συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας των παραδοσιακών ποικιλιών για τη θεμελίωση ενός διαφορετικού διατροφικού μοντέλου, όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και υγιεινή τροφή. Μετά τη σημαντική διάδοσή τους για οικιακή χρήση, παραγωγοί θέτουν το ερώτημα, πως μπορούν να στηριχτούν για να συμβάλουν στη συλλογική διατροφική μας αυτάρκεια, με σοδειές αλλά και μεταποιημένα προϊόντα παραδοσιακών ποικιλιών, μέσα από δικτυώσεις κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Πάνος Κάσαρης, Στέλιος Νικητόπουλος
Διεύθυνση παραγωγής: Θοδωρής Τσέπος, Άρης Παναγιωτίδης
Σκηνοθεσία: Νίκος Γκούλιος 
Παραγωγή: ERT3