01Φεβ2019- Αντιδραστήριο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Αντιδραστήριο της ΕΡΤ3, ενημερωνόμαστε για την ιδέα της Συμμετοχικής Πιστοποίησης και για το ανθρώπινες κοινότητες, αυτόνομα, ασκούν κοινωνικό έλεγχο στον τρόπο παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, έξω από δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς. Οι δράσεις αυτές άρχισαν στη Λατινική Αμερική από κινήματα για το δικαίωμα σε ποιοτική τροφή, με δίκαιη τιμή, που παράγεται με δικαιοσύνη στις εργασιακές σχέσεις και σεβασμό στο περιβάλλον. Και έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε πολλούς παραγωγικούς τομείς. Στον πυρήνα της ιδέας αυτής βρίσκεται η δημοκρατική, συμμετοχική θέσπιση των κανόνων και αξιών που πρέπει να διέπουν την οικονομική δραστηριότητα αλλά και των τρόπων ελέγχου, από τις ίδιες τις κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα παραγωγοί και χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών. Και κατ’ επέκταση, η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης αλλά και ένταξης, καθώς ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή, δεν πραγματοποιείται με σκοπό τον αποκλεισμό αλλά το κίνητρο για συνεχή βελτίωση της παραγωγής και συμμετοχή στο δίκτυο όλο και περισσότερων παραγωγών.

Παραγωγή: ΕΡΤ-3
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Πάνος Κάσαρης, Στέλιος Νικητόπουλος
Σκηνοθεσία: Νίκος Γκούλιος
Διεύθυνση παραγωγής: ΆΘοδωρής Τσέπος, Άρης Παναγιωτίδης