Το ΑΓΡΟweek στο Εθνικό Πάρκο Δελτα Αξιού

Απόσπασμα από την εκπομπή ΑΓΡΟweek