Άγραφα: ένας ξεχωριστός τουριστικός προορισμός

Απόσπασμα από την εκπομπή ΣΥΝ