30Μαρ2017 – Αμφι-λογίες – Παναγιώτης Μαντζούφας

Για το Σύνταγμα και την πολιτική κουλτούρα, μίλησε στην εκπομπή  «Αμφιλογίες»  και στη Λέλα Κεσίδου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του τομέα δημοσίου δικαίου και πολιτικών επιστημών, Παναγιώτης Μαντζούφας .