22Απρ2017 – Με άλλον αέρα – Building Communities of Commons/Οικοδομώντας Κοινότητες Κοινών

Building Communities of Commons/Οικοδομώντας Κοινότητες Κοινών. Για την έννοια και την φύση των κοινών, τις κοινωνικές διαδικασίες και σχέσεις, την αλληλεπίδραση τους με το σύγχρονο κράτος και την αγορά, τα ασύρματα κοινοτικά δίκτυα, η συλλογική διαχείριση και το νομικό πλαίσιο, οι προοπτικές για κοινωνική αλλαγή και εγχειρήματα που προκύπτουν μέσα από τη συμμαχία των κοινών με κορυφαίο παράδειγμα την πρωτοβουλία της ομάδας Sarantaporo.gr που έστησε μία ασύρματη δικτυακή υποδομή κοινής χρήσης στο Σαραντάπορο μιλά στον 9,58 ο νομικός Αντώνης Μπρούμας και μέλος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Sarantaporo.gr