Η εκπομπή για το κίνημα των αγορών χωρίς μεσάζοντες.
Η γέννησή του μέσα από την κρίση, οι διώξεις, η νομική λύση που επιδιώκει. Τι λένε οι άνθρωποι του κινήματος χωρίς μεσάζοντες, οι καταναλωτές και οι έμποροι. Παράλληλα, ένα κοινωνικό νόμισμα, το “κοινό”, κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο στις συναλλαγές. Ποιο είναι το “κοινό” που πηγαίνει κόντρα στο ευρώ;