21Μαρ2017 – Δημόσια Σφαίρα “Τα ελληνικά στρατόπεδα και οι παραχωρήσεις τους”

Τα ελληνικά στρατόπεδα και οι παραχωρήσεις τους.
Αφορμή η παραχώρηση του στρατοπέδου Παύλου Μελά στο Δήμο.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Σύνθια Σάπικα,
Αρχισυνταξία: Ξάνθος Χύτας,
Παραγωγή: Ευθυμία Γκούντα.
Παραγωγή:ERT3