20Φεβ2017 – Μια ιστορία θα σας πω – “Βαρύ Ύδωρ”

Το βαρύ ύδωρ είναι υγρό, άχρωμο και άοσμο και βρίσκεται αναμειγμένο με το κοινό νερό σε αναλογία 1 προς 6.760 μέρη νερού. Έχει σημείο βρασμού 101,4οC, σημείο πήξης 3,8 οC, η πυκνότητά του είναι μεγαλύτερη από εκείνη του κοινού νερού έχοντας μοριακό βάρος 20 και λαμβάνεται από το κοινό νερό με ηλεκτρόλυση. “E και;”, θα ρωτούσατε. Λοιπόν, χρόνια πριν, κάποια 20η Φλεβάρη πολλά βαρέλια βαρέως ύδατος, ευτυχώς, τινάζονται στον αέρα και μετά χύνονται στη λίμνη Tinn της Νορβηγίας. Αν το βαρύ νερό έφθανε εκεί που δεν έπρεπε, σήμερα ενδεχομένως να μιλούσαμε γερμανικά