11Οκτ2016 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ “ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”