03Μαρ2017 – Εν δικαίω

“Η Αλεξάνδρα Πολιτάκη και η Μάχη Μαργαρίτη συζητούν με την υπεύθυνη Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για τις εξελίξεις στο Άσυλο, τον ρόλο των ευρωπαϊκών αποφάσεων και των εθνικών νομοθεσιών και ανταλλάσσουν δεδομένα και εκτιμήσεις για το επόμενο κρίσιμο διάστημα. “