03Φεβ2017 – Εν δικαίω

Η Αλεξάνδρα Πολιτάκη συζητά με τον Δημήτρη Χριστόπουλο Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (International Federation for Human Rights). Η κατάσταση των δικαιωμάτων στον κόσμο, η έννοια της “κρίσης” ως τρόπος αντίληψης του προσφυγικού ζητήματος στην Ευρώπη και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που παγιώνεται, η εκλογή Τραμπ και η σημασία της, οι εξελίξεις στην Τουρκία και τα θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα στην Ελλάδα και διεθνώς, είναι οι κύριοι άξονες της συζήτησης.