Υποστηρίζοντας την καινοτομία

Ελληνική σύνοψη:
Το UNIFUND κι οι νέες προοπτικές των ελληνικών startup.

Αγγλικός τίτλος:
SUPPORTING INNOVATION

Αγγλική σύνοψη:
UNIFUND and the new prospects of the Greek startups.