Ποιο είναι το μέλλον του Θεάτρου;

Ελληνική σύνοψη:
Τρεις καθηγητές επαναπροσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον του θεάτρου.

Αγγλική σύνοψη:
“IS THE THEATER DEAD?”
Three professors redefine the present and the future of theater.