ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – El Sistema στην Ελλάδα

Ελληνική σύνοψη:
Η ορχήστρα El Sistema ανοίγει νέους δρόμους σε νεαρούς πρόσφυγες στην Αθήνα με “όπλο” τη μουσική.

Αγγλικός τίτλος:
MUSIC AS A WEAPON El Sistema in Greece

Αγγλική σύνοψη:
El Sistema Orchestra paves new ways to young refugees in Athens, using using as its weapon.