Ένα πουλί ψάχνει ένα κελί

Ελληνική σύνοψη:
4 χρόνια μετά, ο κρατούμενος εκπαιδεύει πουλιά και ελπίζει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.

Αγγλική σύνοψη:
A BIRD IN SEARCH OF A CELL
Four years later, a prisoner trains birds and hopes to study at university.